Kako izgleda proces HMS?

 

Sustav kvalitete prehrane Healthy Meal Standard

Healthy Meal Standard (HMS) cjeloviti je sustav kvalitete zdrave prehrane za sve građane, koji uključuje četiri glavna koraka: Analizu, Implementaciju, Certifikaciju i Nadzor.

Bolnice, domovi zdravlja, domovi za starije i nemoćne osobe, vrtići i škole do sada su bili prepušteni sami sebi pri implementaciji zakona i pravilnika koji reguliraju prehranu. Sukladno važećim propisima i pravilnicima te smjernicama svjetskih institucija za zdravlje i prehranu, sustav kvalitete Healthy Meal Standard idealan je suradnik za državne i gradske institucije koje nude prehranu za posebne potrebe u svojim objektima. Sustav slijedi sve nacionalne zakone i pravilnike.

 

 1. ANALIZA

Analiza se sastoji od dvije faze koje se odvijaju po redu; Faza 1, zatim Faza 2. Analiza uključuje vremenski period i aktivnosti od interesa određene institucije, do zaključka Analize u Fazi 1 – ukoliko ustanova nema osnovne uvijete i pozitivan ishod Faze 1, daje se finalan zaključak. Ukoliko je analiza pozitivna, kreće se u Fazu 2.  Ovisno o analizi Faze 2, daje se finalan zaključak i finalizira se mogućnost suradnje, ili se kreće dalje u proces Implementacije.

 

Osnovni uvjeti za uvođenje sustava HMS:

 1. Uspostavljen sustav kvalitete i certificiran HACCP ili je uspostavljeno njegovo aktivno provođenje;
 2. Objekt posjeduje kuhinju, posluživanje hrane i zaposlene djelatnike kulinarske naobrazbe, ili se apriori kretanja u HMS sklapa suradnja sa kuhinjom izvan institucije;
 3. U zdravstvenim ustanovama bitna je prisutnost zdravstvenih djelatnika, uključujući i nutricioniste (NN 100/2018); magistri nutricionizma su dodatna prednost pri uvođenju HMS jer mogu olakšati i skratiti vrijeme implementacije HMS, te aktivno organizirati točke Nadzora kao voditelji HMSAT tima.

 

FAZA 1: Aplikacija objekta na primjenu sustava HMS, ispunjavanje informacija o osnovnih i dodatnih uvjeta za uvođenje sustava HMS, analiza dobivenih informacija i odluka nastavka u fazu 2.

FAZA 2: Dodatna analiza dokumentacije, kuhinje i tendera, jelovnika, djelatnika u procesu prehrane, istraživanje trenutnih tegoba u sustavu prehrane, individualnim potrebama objekta (odabir kategorija sustava HMS), postojećim sustavima kvalitete. Analiza dobivenih informacija faze 2 koja uključuje i odlučivanje o ulasku u proces primjene sustava kvalitete HMS, sporazum o početku suradnje, odabire vrste sustava koje su u mogućnosti implementirati. Analiza dobivenih informacija i kretanje u proces Implementacije.

 

 1. IMPLEMENTACIJA

Implementacija je također podijeljena u dvije faze, koje se odvijaju u isto vrijeme. Faza 1 uključuje postavljanje Implementacijskog tima u dogovoru sa ustanovom i edukaciju, a Faza 2 praktičnu primjenu.

FAZA 1: Postavljanje implementacijskog tima, pisanje inicijalnog ispita o prehrani, edukacija djelatnika o sustavu kvalitete HMS i podjela uloga u procesu Implementacije, edukacija djelatnika o prehrani za posebne potrebe;

FAZA 2: Pregled i upis informacija o dobavljačima, tenderu, pregled postojećih normativa, jelovnika i njihova analiza uz ispitivanje uvođenja novih mogućnosti, izrada novih normativa i jelovnika, deklariranje i prezentacija prema postojećim propisima.
Potrebna prilagodba jelovnika po odabranom sustavu kvalitete HMS, uz testiranje jelovnika: teorijski (financijski, prilagodbeni aspekt kuhinje), te nakon toga praktično (min 2 tjedna).

 

Deklariranje

Postoje pravilnici i smjernice koji označavaju okvire prehrane za posebne potrebe te na koji način se ona treba označavati i prezentirati u javnim ustanovama. Sve javne ustanove obveznici su deklariranja i prikazivanja alergena na jelovnicima, što je u skladu s direktivnom (EU) 1169/2011 te Pravilnikom o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Narodne novine, broj 144/2014). Navođenje nutritivne deklaracije postaje obvezno od 13. prosinca 2016. godine za svu hranu, a navodi se kako je to propisano člancima od 30. do 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011, dok je za ustanove koje nude nepretpakiranu hranu (primjerice restorani, hoteli, bolnice, vrtići, studentski domovi i slično) obavezno označavanje alergena. Trenutno jedini posjedujemo aktivne baze podataka prema dobavljačima, čime smo sukladni pri izradi jelovnika s važećim pravilnicima o deklariranju i prezentiranju hrane.

 

 1. CERTIFIKACIJA

Certifikacija uključuje provjeru sukladnosti osnovnim uvjetima, te dodatnim parametrima sustava kvalitete prehrane HMS za koji se ustanova odlučila:

 1. Organizacija HMS Audit teama: testiranje znanja djelatnika o sustavu HMS, o prehrani za posebne potrebe, gdje se odabiru najbolji djelatnici koji postaju djelom HMS Audit teama (HMSAT) i uspostavlja se voditelj cijelog tima (osoba koja je već zaposlena u ustanovi);
 2. Optimizacija teorijskog dijela jelovnika: normativa, sljedivosti, njihovog označavanja i prezentacije za javnost pregled i testiranje jelovnika, pregled prezentacije jelovnika u objektu;
 3. Optimizacija praktičnog dijela jelovnika: sljedivosti jelovnika prema normativu, gastronomske i prezentacijske vještine, sljedivosti prema HACCPu, po potrebi laboratorijsko testiranje (alergije, celijakija);

Nakon provjere tri opisane točke sukladnosti, za svaku se zasebno daju ocijene, te se daje finalan zaključak o Implementaciji. Ukoliko su potrebne prilagodbe, iste moraju biti učinjene u najkraćem mogućem roku.

 

Nadzor je četvrta točka, i započinje sljedeći dan nakon datuma certifikacije, te ukoliko se pravilno održava, traje tri godine, nakon čega je potrebna recertifikacija.

 

Očekivana poboljšanja nakon uvođenja HMS sustava kvalitete prehrane su individualna, međutim može se istaknuti fokus nekoliko točaka:

 1. Optimizacija sustava prehrane u objektu na većoj razini uz propisano dnevno praćenje, pomoć u odabiru nutricionistički kvalitetnijih namirnica;
 2. Organizacije prehrane za posebne potrebe prema nacionalnim smjernicama i propisima;
 3. Edukacija djelatnika uz pomoć profesionalaca u području nutricionizma i sustava sigurnosti hrane;
 4. Prezentacija jelovnika sukladno postojećim zakonima i propisima o označavanju;
 5. Dodjeljivanje europskog jamstvenog žiga i povećanje standarda kvalitete same ustanove

 

Pridružite se obitelji koja za sad broji 26 ustanova i preko 35 certifikata.