Kako se održava sustav HMS?

Nadzor sustava kvalitete Healthy Meal Standard započinje sljedeći dan nakon datuma certifikacije, te ukoliko se pravilno održava traje tri godine, nakon čega je potrebna recertifikacija sustava. Ukoliko dolazi do promijene osoba iz HMSAT tima (mirovina, odlazak s radnog mjesta), Voditelj tima je za iste dužan organizirati edukaciju i provjeru znanja, te odabrati novu osobu. Voditelj tima je samostalan u navedenim odlukama do 25% ukupnog HMSAT tima, te ne uključuje promjenu glavnog kuhara. Ukoliko dolazi do promijene Voditelja tima, potrebna je doedukacija i upoznavanje sa sustavom kvalitete prehrane HMS.

 

Nadzor uključuje aktivnosti:

  1. Svakodnevni nadzor: uključuje svakodnevnu provjera jela koje izlaze iz objekta prema certificiranom jelovniku i sustavu HMS (fotografiranje jela koja se svakodnevno šalju kriptiranim sustavom poruka u HMS);
  2. Interni audit: Nenajavljeno teorijsko testiranje koje organizira Voditelj HMSAt tima minimalno jedanput godišnje, provodi se analiza svakodnevnog nadzora, uz dodatno vaganje više vrsta obroka, gastronomske i prezentacijske vještine obroka, sljedivosti receptura obroka sukladno normativu;
  3. Eksterni audit: provjera stavku svakodnevnog nadzora, internog audita, te uzimanje obroka na laboratorijsku analizu gdje se provjeravaju hranjive vrijednosti i alergeni. Vrši se provjera tajnog kupca za turističke objekte, ili provjera zadovoljstva klijenata u domu za starije i nemoćne osobe, te se mjeri prihvatljivost djece u vrtićima i osnovnim školama.

 

Laboratorijske analize

Sve laboratorijske analize odrađujemo u suradnji s akreditiranim laboratorijima, primarno u NZJZ Dr.A.Štampar i Centru za kontrolu namirnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu.

 

Očekivana poboljšanja nakon uvođenja HMS sustava kvalitete prehrane su individualna, međutim može se istaknuti fokus nekoliko točaka:

  1. Optimizacija sustava prehrane u objektu na većoj razini uz propisano dnevno praćenje, pomoć u odabiru nutricionistički kvalitetnijih namirnica;
  2. Organizacije prehrane za posebne potrebe prema nacionalnim smjernicama i propisima;
  3. Edukacija djelatnika uz pomoć profesionalaca u području nutricionizma i sustava sigurnosti hrane;
  4. Prezentacija jelovnika sukladno postojećim zakonima i propisima o označavanju;
  5. Dodjeljivanje europskog jamstvenog žiga i povećanje standarda kvalitete same ustanove