Što je sustav kvalitete HMS?

 

Healthy Meal Standard (HMS) je cjeloviti sustav kvalitete zdrave prehrane za sve građane. HMS uključuje korake Analize, Implementacije, Certifikacije i redovitog Nadzora. Za uključene subjekte, postiže se edukacija djelatnika uključenih u nabavu i pripremu hrane te prilagodba jelovnika za posebne prehrambene potrebe (šećerna bolest, srčanožilne bolesti, bolesti bubrega, itd.) sukladno svjetskim i nacionalnim smjernicama. HMS je rezultat dugogodišnjeg znanstvenog istraživanja te djeluje sukladno ISO standardima kvalitete. Healthy Meal Standard je certifikat i jamstveni žig te je kao takav zaštićen u HR (Z20150860A) i EU (014693071), gdje pruža kvalitetu, sigurnost i što je vrlo bitno, prepoznatljivost i ozbiljnost na tržištu.

 

Healthy Meal Standard sustavu kvalitete prehrane podršku su dali Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo turizma, Hrvatska Gospodarska Komora, te prof.dr.sc. Damir Ježek i doc.dr.sc. Zvonimir Šatalić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, prof.dr.sc. Zvonimir Šostar i dr.sc. Sandra Šikić s NZJZ Dr. A. Štampar, dr.sc.Jelka Pleadin s Hrvatskog Veterinarskog Instituta, Tihomir Babić dipl.ing s Hrvatskog Društva za kvalitetu i Hrvatske Akreditacijske Agencije, prof.dr.sc.Frane Delaš iz Hrvatskog Društva Prehrambenih Tehnologa, Biotehnologa i Nutricionista te mnoga druga tijela i institucije, čiji istaknuti stručnjaci podupiru i godišnje aktivno sudjeluju u pregledu i poboljšanju ovog sustava kvalitete na nacionalnoj razini.

 

Healthy Meal Standard osigurava kvalitetu i pruža sigurnost korisniku i davatelju usluge s ciljem ostvarivanja certifikata. Proces Analize, Implementacije, a zatim i Certifikacije koja uključuje sustavne standarde edukacije i meni prilagođen prehrambenim potrebama u javnim i privatnim ustanovama kojima je cilj biti u korak sa potrebama tržišta i ponuditi prehranu za osobe sa posebnim prehrambenim potrebama, pruža standard, kvalitetu, sigurnost i što je vrlo bitno prepoznatljivost i ozbiljnost na tržištu. Healthy Meal Standard pruža i odličnu osnovu za prilagodbu prehrane za individualne potrebe, uz pomoć stručnjaka / zdravstvenog djelatnika zaposlenog u opisanoj ustanovi. Healthy Meal Standard ne pruža usluge izrade individualnih jelovnika prilagođenih osobnih potrebama.

Healthy Meal Standard se može uvesti u svaku ustanovu koja ispunjava zahtjeve za osnovne uvjete, te uspješno ispuni zahtjeve Analize (faze 1 i 2), stoga je aplikacija sustava višestruka:

 

Područja aplikacije sustava kvalitete prehrane Healthy Meal Standard:

  1. Obrazovanje, socijalne strukture: škole, vrtići, učenički domovi;
  2. Turizam: Hoteli, restorani, wellness centri;
  3. Socijalne ustanove: domovi za javnu prehranu; domovi za starije i nemoćne osobe;
  4. Zdravstvo: bolnice, poliklinike i domovi zdravlja.

 

Prema međunarodnim udruženjima i institucijama za zdravlje, liječenje i obrazovanje, prehrana ima ključnu ulogu u održavanju zdravlja i prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je u 2016. godini 1,9 milijardi osoba vodilo bitku sa povećanom tjelesnom masom, da godišnje od ukupnog broja smrti zbog bolesti gotovo 32% umre zbog bolesti srca, dok se rizik za razvoj šećerne bolesti udvostručio od 1980. godine! Sukladno javno dostupnim činjenicama te sve većoj svjesnosti o važnosti uravnotežene prehrane za zdravlje, bitno je da svaka moderna država uvede sustav kvalitete prehrane koji omogućuje prehranu usklađenu s važećim zakonima i propisima, njezinu svakodnevno praćenje i kontrolu te posljedično ogromne uštede pri izdvajanjima u svakodnevnom funkcioniranju sustava, te u konačnici i za zdravstvo.