Certifikat - Healthy Meal Standard

Kriteriji za dobivanje certifikata

Healthy Meal Standard Sustav Upravljanja Kvalitetom Prehrane je norma naziva HMS.SUKP.2020 (HR) / HMS.NQMS.2020 (EN). Norma HMS.SUKP.2020 može se naručiti na ovoj web stranici u digitalnom ili papirnatom obliku.

Kako bi vaša organizacija pristupila certifikaciji, potrebno je udovoljiti uspostavi Sustava Kvalitete Prehrane uz izradu pripadajuće dokumentacije.

Proces Certifikacije odrađuje ovlaštena certifikacijska kuća.

Kako izgleda proces HMS?

Proces Sustava za Upravljanje Kvalitetom Prehrane HMS sastoji se od 4 glavna procesa: Analize, Implementacije, Certifikacije i Održavanja.

Analizu objekt može pripremiti samostalno ili uz pomoć licenciranih konzultanata. Analiza uključuje i provjeru Uvjeta za prijavu ulaska u HMS.

Opći zahtjevi za dobivanje certifikata

Organizacija mora zadovoljiti opće zahtjeve:

  • Utvrditi procese koji su potrebni za sustav upravljanja kvalitetom prehrane i njihovu primjenu u organizaciji
  • Odrediti kriterije i metode potrebne da se osigura učinkovito odvijanje i upravljanje tim procesima, te odrediti slijed i međusobno djelovanje tih procesa
  • Osigurati dostupnost potrebnih resursa i informacija koji su nužni za potporu pri provođenju i nadziranju tih procesa
  • Nadzirati, mjeriti i analizirati te procese i provoditi postupke nužne za ostvarivanje planiranih rezultata i neprekidno poboljšavanje tih procesa
  • Uspostaviti HMSAT tim i njihove aktivnosti
  • Izraditi Priručnik za vođenje sustava upravljanja kvalitete prehrane HMS.
  • Izraditi Knjigu normativa i jelovnika.

Za više informacija preporučamo kupiti normu HMS.SUKP.2020.

^
START

Analiza HMS

Uzimanje osnovnih informacija od objekta, potvrda o udovoljavanju osnovnim uvjetima, izrada ponude za suradnju.

^
IMPLEMENTACIJA

Prikupljanje informacija

Prihvaćanje ponude, potvrđena odgovornost uprave, izrada projektnog plana implementacije, pregled jelovnika i normativa.

^
IMPLEMENTACIJA

Edukacija

Educiranje osoblja, pregled i dokumentiranje trenutnog lanca prehrane, prikupljanje preostale potrebne dokumentacije.

^
IMPLEMENTACIJA

Jelovnici

Izrada jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama, te mogućnostima i potrebama analiziranog objekta.

^
IMPLEMETACIJA

HMSAT

Testiranje osoblja za HMSAT, predaja izvještaja o lancu prehrane, pregled izraženih jelovnika i normativa, voditelj tima odabire HMSAT, prezentacija prijedloga za SUKP.

^
IMPLEMETACIJA

Priručnik

Izrada Priručnika za vođenje Sustava Upravljanja Kvalitetom Prehrane HMS, finalizacija Knjige jelovnika i normativa.

^
IMPLEMETACIJA

Testiranje

Sastanak HMSAT, kretanje u testiranje SUKP.HMS za prijavljeni objekt, analiza i korektivne radnje.

^
FINALIZACIJA

Certifikacija

Ispitivanje certifikacijske kuće udovoljavanju svih zahtjeva HMS.SUKP, ukoliko je pozitivno certificiranje objekta i ugovaranje nadzora.

^
NADZOR

Održavanje

Nakon uspješne certifikacije SUKP.HMS je validan tri godine. Objekt je u tom periodu obavezan održavati SUKP.HMS samostalno ili uz pomoć licenciranih konzultanata, te aktivno sudjelovati u provođenju nadzora.

Certificirani objekti

Certifikaciju objekata provodimo od 2017. godine, a 2016.godine smo obavili testno provođenje sustava kvalitete prehrane u Hotelu Valamar Diamant.

HMS podržavaju

Autorska prava © 2020, RED FORK i Healthy Meal Standard | Sva prava pridržana.
Pravilnik o privatnosti | Pravila o kolačićima