Certifikat - Healthy Meal Standard

Kriteriji za dobivanje certifikata

Healthy Meal Standard (HMS) je međunarodni Sustav upravljanja kategorijama prehrane čiji je cilj uspostaviti sigurnost, sljedivost i optimizaciju lanca prehrane s ciljem povećanja kvalitete prehrane za krajnjeg korisnika.

Kako bi vaša organizacija pristupila cjelokupnom procesu, potrebno je provjeriti postoje li osnovni uvjeti: aktivno provođenje HACCPa, posjedovanje kuhinje (ili partnera koji ima kuhinju) te nepostojanje incidenata u lancu sustava hrane u posljednjih 6 mjeseci.

Proces Certifikacije odrađuje ovlaštena certifikacijska kuća.

Kako izgleda proces HMS?

Proces Sustava za Upravljanje Kvalitetom Prehrane HMS sastoji se od 4 glavna procesa: Analize, Implementacije, Certifikacije i Održavanja.

Analizu objekt može pripremiti samostalno ili uz pomoć licenciranih konzultanata. Analiza uključuje i provjeru Uvjeta za prijavu ulaska u HMS.

Opći zahtjevi za dobivanje certifikata

Organizacija mora zadovoljiti opće zahtjeve:

 

  • Utvrditi procese koji su potrebni za sustav upravljanja kvalitetom prehrane i njihovu primjenu u organizaciji
  • Odrediti kriterije i metode potrebne da se osigura učinkovito odvijanje i upravljanje tim procesima, te odrediti slijed i međusobno djelovanje tih procesa
  • Osigurati dostupnost potrebnih resursa i informacija koji su nužni za potporu pri provođenju i nadziranju tih procesa
  • Nadzirati, mjeriti i analizirati te procese i provoditi postupke nužne za ostvarivanje planiranih rezultata i neprekidno poboljšavanje tih procesa
  • Uspostaviti HMSAT tim i njihove aktivnosti
  • Izraditi Priručnik za vođenje sustava upravljanja kvalitete prehrane HMS.
  • Izraditi Knjigu normativa i jelovnika.
^
START

Analiza HMS

Uzimanje osnovnih informacija od objekta, potvrda o udovoljavanju osnovnim uvjetima, izrada ponude za suradnju.

^
IMPLEMENTACIJA

Prikupljanje informacija

^
IMPLEMENTACIJA

Edukacija

Educiranje osoblja, pregled i dokumentiranje trenutnog lanca prehrane, prikupljanje preostale potrebne dokumentacije.

^
IMPLEMENTACIJA

Jelovnici

Izrada jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama, te mogućnostima i potrebama analiziranog objekta.

^
IMPLEMETACIJA

HMSAT

Testiranje osoblja za HMSAT, predaja izvještaja o lancu prehrane, pregled izraženih jelovnika i normativa, voditelj tima odabire HMSAT, prezentacija prijedloga za SUKP.

^
IMPLEMETACIJA

Priručnik

Izrada Priručnika za vođenje Sustava Upravljanja Kvalitetom Prehrane HMS, finalizacija Knjige jelovnika i normativa.

^
IMPLEMETACIJA

Testiranje

Sastanak HMSAT, kretanje u testiranje SUKP.HMS za prijavljeni objekt, analiza i korektivne radnje.

^
FINALIZACIJA

Certifikacija

Ispitivanje certifikacijske kuće udovoljavanju svih zahtjeva HMS.SUKP, ukoliko je pozitivno certificiranje objekta i ugovaranje nadzora.

^
NADZOR

Održavanje

Nakon uspješne certifikacije SUKP.HMS je validan tri godine. Objekt je u tom periodu obavezan održavati SUKP.HMS samostalno ili uz pomoć licenciranih konzultanata, te aktivno sudjelovati u provođenju nadzora.

Certificirani objekti

Certifikaciju objekata provodimo od 2017. godine, a 2016.godine smo obavili testno provođenje sustava kvalitete prehrane u Hotelu Valamar Diamant.

HMS podržavaju

Autorska prava © 2020, RED FORK i Healthy Meal Standard | Sva prava pridržana.
Pravilnik o privatnosti | Pravila o kolačićima