Healthy Meal Standard

Sustav upravljanja kvalitetom prehrane

 

Healthy Meal Standard je sustav koji u objektima društvene prehrane educira osoblje i izrađuje jelovnike za posebne prehrambene potrebe, te kvalitetnu provedbu okrunjuje certifikatom. Edukacije i jelovnici su objedinjeni pod hrvatskim jamstvenim žigom i certifikatom, i koji je od 17.03.2017 postao i međunarodno priznat od Mediteranske Turističke Fondacije. U Hrvatskoj su potporu Healthy Meal Standardu dale institucije poput Prehrambeno Biotehnološkog Fakulteta, NZJZ Dr. Andrija Štampar, Hrvatskog Olimpijskog Odbora, Hrvatske Gospodarske Komore i mnogih drugih. Za razliku od drugih sličnih standarda na području turizma, ugostiteljstva i prehrane koji su u pravilu primjena općih propisa i standarda sa internim i tehničko tehnološkim učincima, ali bez vidljivih promotivnih i tržišnih efekata na krajnje korisnike (npr. uspostava HACCP sustava  u skladu sa zakonskim zahtjevima,  za certificiranja prema Codex Alimentarius-u i  za certificiranje prema standardima IFS food i IFS Logistics), Healthy Meal Standard je sustav koji omogućuje izravno obraćanje prema skupinama gostiju sa posebnim prehrambenim potrebama od kojih svaka samo na europskoj razini broji po stotinjak milijuna članova.“