Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Što je Healthy Meal Standard?

Healthy Meal Standard (HMS) je međunarodni Sustav Upravljanja Kvalitetom Prehrane (HMS.SUKP), norma koju prati certifikat po ispunjenju potrebnih uvjeta.
Healthy Meal Standard je ujedno HR i EU jamstveni žig koji je od 17.03.2017 postao i međunarodno priznat od Mediteranske Turističke Fondacije. U Hrvatskoj su potporu Healthy Meal Standardu dale institucije poput Prehrambeno Biotehnološkog Fakulteta, NZJZ Dr. Andrija Štampar, Hrvatskog Olimpijskog Odbora, Hrvatske Gospodarske Komore i mnogih drugih. 

HMS.SUKP je norma predviđena za certifikaciju, gdje se prilikom certifikacije dodjeljuju zdrave zvjezdice ovisno o broju uspješno certificiranih kategorija. HMS.SUKP norma daje jasne smjernice na koji način se treba prilagoditi sustav kako bi se zadovoljili zahtjevi za boljoj organizaciji sustava prehrane certifikaciju 

Za razliku od drugih sličnih standarda na području turizma, ugostiteljstva i prehrane koji su u pravilu primjena općih propisa i standarda sa internim i tehničko tehnološkim učincima, ali bez vidljivih promotivnih i tržišnih efekata na krajnje korisnike, Healthy Meal Standard je sustav koji omogućuje izravno obraćanje prema ciljanim skupinama gostiju sa posebnim prehrambenim potrebama od kojih svaka samo na europskoj razini broji po stotinjak milijuna članova.

HMS je namijenjen hotelima i restoranima, thalasoterapijama, specijalnim bolnicama, lječilištima, školama i vrtićima, domovima za stare i nemoćne, poliklinikama.

Cilj HMSa je uspostaviti sigurnost, slijedivost i optimizaciju lanca prehrane, gdje je rezultat povećanja kvalitete prehrane za krajnjeg korisnika.  

hms-logo-large

Tko se može prijaviti i koji su uvjeti za prijavu?

HMS sustav je namijenjen isključivo prema pravnim, a ne fizičkim osobama:

HMS sustav upravljanja kvalitetom prehrane mogu upotrebljavati, kao krajnji korisnici objekti koji zadovoljavaju osnovne kriterije, odnosno 

Uvjeti za ulazak u HMS sustav:

 1. Aktivno provođenje HACCP sustava kroz cijeli lanac prehrane
 2. Posjedovanje kuhinje i kulinarskih djelatnika
 3. Nepostojanje incidenata u lancu sustava hrane u posljednjih 6 mjeseci
 4. Pripadaju jednoj od navedenih skupina krajnjih korisnika

Skupine krajnjih korisnika

 1. Obrazovne organizacije: škole, vrtići, učenički domovi
 2. Turističke organizacije: Hoteli, restorani, wellness centri
 3. Socijalne organizacije: domovi za javnu prehranu; domovi za starije i nemoćne osobe
 4. Zdravstvene organizacije: bolnice, poliklinike i domovi zdravlja
 5. Prijevoznici: aviokompanije, pomorski prijevoznici, kopneni prijevoznici; 
 6. Ostalo: organizacije koje zadovoljavaju osnovne kriterije ali ovdje nisu navedene,

Ukoliko organizacija zadovoljava da pripada jednoj od skupina krajnjih korisnika, te da ima sve ostale uvijete za prijavu u HMS sustav sljedeći korak je odlučiti i krenuti u proces Implementacije HMS Sustava za Upravljanjem Kvalitete Prehrane.

Kako izgleda proces HMS?

Proces Sustava za Upravljanje Kvalitetom Prehrane Healthy Meal Standard sastoji se od 4 glavna procesa: Analize, Implementacije (1-7), Certifikacije i Faze Nadzora odnosno Održavanja. Analizu objekt može pripremiti samostalno ili uz pomoć licencirami konzultanata. Analiza uključuje i provjeru Uvjeta za prijavu ulaska u HMS.

Fazu Implementacije objekt može odraditi samostalno ili uz pomoć licenciranih konzultanata. Certifikaciju i nadzor provodi ovlaštena certifikacijska kuća. Održavanje sustava provodi Certificirani objekt, samostalno ili uz pomoć licenciranih konzultanata. Proces HMS je niže i slikovno objašnjen.

hms-proces-1
hms-proces-2

Važnost magistara nutricionizma i stručnog osoblja u procesu Implementacije HMS

Proces Implementacije HMS čini sedam ključnih koraka koji pripremaju krajnje korisnike (Obrazovne, Turističke, zdravstvene organizacije, prijevoznike i ostale) na proces certifikacije. Organizacija može proces implementacije provesti samostalno, ili u suradnji  s licenciranom konzultantskom kućom.

Vitalno je da tim koji vodi proces Implementacije osim stručnog osoblja koje dubinski poznaje sustave kvalitete ima i u svime timu i nutricionista – magistra nutricionizma sa svim potrebnim sveučilišnim i stručnim znanjima.
Nutricionizam je znanost o prehrani, koja proučava hranjive tvari i druge sastojke hrane te različite procese koji se u organizmu zbivaju nakon unosa hrane, proučavaju odnos i utjecaj hrane na organizam te sociološke, ekonomske, kulturološke i psihološke implikacije koje proizlaze iz tog odnosa.

Nutricionizam se temelji na osnovnim načelima kemije, biokemije, biologije, mikrobiologije, fiziologije i anatomije, a u praksi i na načelima poljoprivrede, tehnologije, antropologije, medicine, sociologije, psihologije, ekonomije.

Sukladno navedenim znanjima, magistri nutricionizma su ključni stručnjaci u planiranju i izradi Knjige normativa, te suradnji prilikom uspostave Procesa za vođenje sustava u procesu Implementacije HMS.

Prilikom Faze Održavanja, preporuka je da Korisnik – Organizacija ima nutricionista u okviru HMSAT tima, ili u najmanjem slučaju kao vanjskog suradnika koji je potpora HMSAT timu.

Što moram zadovoljiti za Certifikaciju HMS?

Healthy Meal Standard Sustav Upravljanja Kvalitetom Prehrane je norma naziva HMS.SUKP.2019 (hrv) / HMS.NQMS.2019 (eng). Norma HMS.SUKP.2019 može se naručiti na ovoj web stranici u digitalnom ili papirnatom obliku.

Proces Certifikacije odrađuje ovlaštena certifikacijska kuća. Više pročitati ovdje: https://www.bureauveritas.hr/healthy-meal-standard 

Kako bi Krajnji Korisnik – organizacija pristupila certifikaciji, potrebno je udovoljiti uspostavi Sustava Kvalitete Prehrane uz izradu pripadajuće dokumentacije.

Organizacija mora zadovoljiti opće zahtjeve:

a) utvrditi procese koji su potrebni za sustav upravljanja kvalitetom prehrane i njihovu primjenu u organizacijiovlaštena certif

b) odrediti kriterije i metode potrebne da se osigura učinkovito odvijanje i upravljanje tim procesima, te odrediti slijed i međusobno djelovanje tih procesa

c) osigurati dostupnost potrebnih resursa i informacija koji su nužni za potporu pri provođenju i nadziranju tih procesa

d) nadzirati, mjeriti i analizirati te procese i provoditi postupke nužne za ostvarivanje planiranih rezultata i neprekidno poboljšavanje tih procesa.

Uspostaviti HMSAT tim i njihove aktivnosti

Izraditi Priručnik za vođenje sustava upravljanja kvalitete prehrane HMS.

Izraditi Knjigu normativa i jelovnika.

Za više informacija preporučamo kupiti normu HMS.SUKP.2019.

Što su HMS kategorije?

HMS Kategorije imaju neizostavnu ulogu u Sustavu Implementacije HMS, a označavaju vrstu prehrane za posebne potrebe koju krajnji korisnik, primjerice škola, vrtić ili hotel želi ponuditi svojim korisnicima, djeci i/ili odraslima.

Postoje HMS kategorije za Opće skupine krajnjih korisnika i uključuju Turističke, socijalne, zdravstvene organizacije, prijevoznike i ostalo. HMS kategorije za Obrazovne organizacije, koje su namijenjene djeci u vrtićima, školama, učeničkim domovima.

Okviri za izradu Knjige normativa za svaku kategoriju definirani su normom HMS.SUKP.2019 te se sukladno novim zanstvenim dostignućima prilagođavaju.

Svaka HMS kategorija sastoji se od naziva, opisa, okvira za hranjive vrijednosti (energetska vrijednost, proteini, masti, ugljikohidrati) te za prehrambena vlakna, sol te po potrebi određene mikronutrijente. Navedene vrijednosti se prilikom nadzora provjeravaju uzorkovanjem, u akreditiranim laboratorijima po određenim metodama.

HMS Kategorije za skupine krajnjih korisnika 1. Obrazovne organizacije

OBAVEZNE KATEGORIJE

 • HMS KINDERGARTEN MENU: prehrana za djecu predškolske dobi
 • HMS KIDS MENU: prehrana za djecu osnovneškolske dobi
Obavezne kategorije su osnove kategorije za dječji vrtić, odnosno osnovnu školu. Primjerice, nije moguće certificirati primjerice HMS HEALTHY MENU ukoliko u osnovnoj školi ne postoji HMS KIDS MENU. Obavezne kategorije mogu biti i jedine kategorije u osnovnoj školi, odnosno vrtiću.
 

HEALTHY KIDS KATEGORIJE

 • HMS HEART MENU: za djecu koja boluju od srčanožilnih oboljenja
 • HMS GASTER MENU: za djeci koja boluju od gastritisa
 • HMS HEALTHY MENU: za djecu koja boluju od šećerne bolesti
 • HMS PULMO MENU: za djecu koja boluju od KOPB
 • HMS OSTEO MENU: za djecu koja boluju od artritisa
 • HMS CHRON MENU: za djecu koja boluju od upalnih bolesti crijeva
 • HMS DIALYSIS MENU: za djecu koja se liječe dijalizom
 • HMS HEPAR MENU: za djecu koja imaju kronične jetrene bolesti
 ALERGO KIDS KATEGORIJE
 • HMS LOW GLUTEN MENU: za djecu koja su intolerantne na gluten
 • HMS GLUTEN FREE: za djecu koja boluju od celijakije (HACCP prilagodba)
 • HMS MILK FREE: za djecu koja imaju intoleranciju / alergiju na mlijeko i proiz.
 • HMS EGG FREE: za djecu alergične na jaja
 • HMS NUT FREE: za djecu alergične na orašaste plodove
 • HMS HISTAMIN FREE: za djecu alergične na histamin
HAPPY KIDS KATEGORIJE
 • HMS SPORT MENU: za djecu koja se bave sportom
 • HMS VEGETARIAN MENU: za djecu (pesco)vegetarijance

HMS Kategorije za skupine krajnjih korisnika (2.-6.) turističke, socijalne, zdravstvene organizacije, prijevoznike i ostalo.

Svaki krajnjiu korisnik odabire kategorije ovisno o odluci uprave i mogućnostima objekta. Za turističke objekte preporučljivo je za početak odabrati do 5 HMS skupina, te nadodavati. Uspješno certificiranih 5 HMS kategorija dodjeljuje 5 ZDRAVIH ZVIJEZDICA / 5 HEALTHY STARS.
 
HEALTHY KATEGORIJA
 • HMS HEART MENU: za osobe koje boluju od srčanožilnih oboljenja
 • HMS GASTER MENU: za osobe koje boluju od gastritisa
 • HMS HEALTHY MENU: za osobe koje boluju od šećerne bolesti
 • HMS PULMO MENU: za osobe koje boluju od KOPB
 • HMS OSTEO MENU: za osobe koje boluju od artritisa
 • HMS CHRON MENU: za osobe koje boluju od upalnih bolesti crijeva
 • HMS DIALYSIS MENU: za osobe koje se liječe dijalizom
 • HMS HEPAR MENU: za osobe koje imaju kronične jetrene bolesti
ALERGO KATEGORIJA
 • HMS LOW GLUTEN MENU: za osobe koje su intolerantne na gluten
 • HMS GLUTEN FREE: za osobe koje boluju od celijakije (ovabezna je HACCP prilagodba koja mora biti certificirana)
 • HMS MILK FREE: za osobe koje imaju intoleranciju / alergiju na mlijeko i proizvode.
 • HMS EGG FREE: za osobe alergične na jaja
 • HMS NUT FREE: za osobe alergične na orašaste plodove
 • HMS HISTAMIN FREE: za osobe alergične na histamin
 GREEN KATEGORIJA
 • HMS KINDERGARTEN MENU: prehrana za djecu predškolske dobi
 • HMS SPORT MENU: za sportove snage / izdržljivosti
 • HMS VEGETARIAN MENU: za vegetarijance
 • HMS VEGAN MENU: za vegane

Certifikacija i Nadzor

Certifikaciju Sustava upravljanja kategorijama prehrane provode ovlaštene certifikacijske kuće.
https://www.bureauveritas.hr/healthy-meal-standard 

Koji su pozitivni učinci HMS

Healthy Meal Standard je sustav koji u objektima društvene prehrane educira osoblje i izrađuje jelovnike za posebne prehrambene potrebe, te kvalitetnu provedbu okrunjuje certifikatom. Edukacije i jelovnici su objedinjeni pod hrvatskim jamstvenim žigom i certifikatom, i koji je od 17.03.2017 postao i međunarodno priznat od Mediteranske Turističke Fondacije. U Hrvatskoj su potporu Healthy Meal Standardu dale institucije poput Prehrambeno Biotehnološkog Fakulteta, NZJZ Dr. Andrija Štampar, Hrvatskog Olimpijskog Odbora, Hrvatske Gospodarske Komore i mnogih drugih. 

Healthy Meal Standard je Sustav za upravljanje kvalitetom prehrane koji pomaže:

 1. Stvaranju novih proizvoda i usluga
 2. Boljoj organizaciji sustava prehrane razvoju proizvoda i usluga
 3. Optimizaciji prehrambenih troškova
 4. Usklađivanju dokumentacije sa zakonima i pravilnicima
 5. Izradi jelovnika i normativa za posebne prehrambene potrebe ovisno o odabranim kategorijama i želji klijenta

 Dodatni pozitivni učinci certifikacije HMS uključuju:

 

 • Dodjeljivanje zdravih zvjezdica ovisno o certificiranim kategorijama
 • Targetiranju nove skupine korisnika sa posebnim prehrambenim potrebama
 • Mogućnost povezivanja sa lokalnim OPGovima
 • Edukaciju djelatnika o prehrani za posebne potrebe
 • Uspostavljenu sigurnost i sljedivost lanca prehrane
 • Podizanje cjelokupne kvalitete lanca prehrane
 • Uspostavljanje internog auditnog tima koji zna djelovati u kriznim prehrambenim situacijam
 • Konkurentsku prednost u okviru personaliziranih usluga

U tri koraka do uspjeha

Prvi korak je svakako dovoljno se informirati i donjeti odluku o želji za certificiranjem Sustava za upravljanje kvalitete prehrane Healthy Meal Standard. 

Drugi korak je odlučiti želite li se u Implementaciju upustiti samostalno ili uz pomoć licencirane konzultantske kuće za Healthy Meal Standard, te kupiti normu HMS.SUKP.2019.

Treći korak je uspješno proći sve korake Implementacije HMS i pripremiti se na proces Certifikacije. U ovom segmentu, potrebno je i osnovniti način Održavanja sustava HMS nakon certifikacije.

Certifikacija je ozbiljan proces nagrađivanja korisnika – organizacije međunarodnim jamstvenim žigom HMS, ZDRAVIM ZVIJEZDICAMA i certifikatom HMS kojeg izdaje ovlaštena certifikacijska kuća.